Hindamine

Kandidaatide ja töötajate hindamine

Värbamisotsused on olulised ja vead lähevad kalliks maksma. Selleks, et vähendada valesid valikuid ja aidata otsuste kvaliteeti parandada, osutame klientidele hindamisteenuseid.

Meie hindamisteenuste hulka kuuluvad nii lihtne psühhomeetriline isiksuse ja võimete testmine kui ka täiemahuline hindamiskeskus, kus erinevaid hindamisi viiakse läbi terve päeva jooksul. Hindamiskeskuse peamine põhimõte on, et iga pädevust hinnatakse iseseisvalt 2 erineva vaatleja/hindaja poolt ning iga omaduse hindamiseks kasutatakse 2 erinevat meetodit.

Kuna tavaliselt on uue töötaja varakult lahkumise põhjus halb klapp otsese ülemuse või lähedasemate kaastöötajatega, soovitame ka uuenduslikku profiilide koostamise meetodit, mis aitab mõõta iga kandidaadi personaalset sobivust tööandja ja tulevase meeskonnaga. Selle meetodi on välja töötanud meie tütarfirma Teamscope. Profiilide koostamise tulemusel saab tööandja intervjuujuhise, milles on küsimused iga kandidaadi jaoks, mis aitaksid avastada nende erinevaid väärtusi ja isiksusi, et ennustada nende tulevast sobivust ja võimalikke probleeme.

Värbamisotsused on olulised ja vead lähevad kalliks maksma. Selleks, et vähendada valesid valikuid ja aidata otsuste kvaliteeti parandada, osutame klientidele hindamisteenuseid.

Meie hindamisteenuste hulka kuuluvad nii lihtne psühhomeetriline isiksuse ja võimete testmine kui ka täiemahuline hindamiskeskus, kus erinevaid hindamisi viiakse läbi terve päeva jooksul. Hindamiskeskuse peamine põhimõte on, et iga pädevust hinnatakse iseseisvalt 2 erineva vaatleja/hindaja poolt ning iga omaduse hindamiseks kasutatakse 2 erinevat meetodit.

Kuna tavaliselt on uue töötaja varakult lahkumise põhjus halb klapp otsese ülemuse või lähedasemate kaastöötajatega, soovitame ka uuenduslikku profiilide koostamise meetodit, mis aitab mõõta iga kandidaadi personaalset sobivust tööandja ja tulevase meeskonnaga. Selle meetodi on välja töötanud meie tütarfirma Teamscope. Profiilide koostamise tulemusel saab tööandja intervjuujuhise, milles on küsimused iga kandidaadi jaoks, mis aitaksid avastada nende erinevaid väärtusi ja isiksusi, et ennustada nende tulevast sobivust ja võimalikke probleeme.

Kuidas me töötame?

1

Kompetentsi mudel on välja arendatud ja hindamismeetodid kliendiga kokku lepitud.

2

Kõik osalejad täidavad kokku lepitud ülesanded (nt. veebiküsitlused) või planeeritakse hindamiskeskuse külastus.

3

Kandidaadile antakse tagasiside tema hindamistulemuste kohta ja kliendile esitletakse hindamisraportit.

Kui kaua see aega võtab?

Lihtne psühhomeetriline hindamine võtab paar tundi. Pärast seda on kõik kohe tagasisideks ja kliendile esitlemiseks valmis. Teamscope’i profiilide koostamine võtab iga meeskonnaliikme ja kandidaadi kohta 15 minutit. Pärast seda luuakse interaktiivsed aruanded ja intervjuujuhised kohe. Hindamiskeskuse ettevalmistus, testide läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine võtab kauem aega. Tavaliselt on norm 1+1+1 päeva: 1 päev ettevalmistuseks, 1 päev hindamisteks ja veel üks päev kokkuvõtete tegemiseks, aruannete kirjutamiseks ja hinnatud kandidaatidele või töötajatele tagasiside andmiseks. Hindamisaruanded on valmis päev pärast tagasisideseansse.

Contact us

Did you know?