Coaching gruppides

Miks grupiline coaching hea on?

Oskuslikul juhtimisel kujuneb nõustatavate grupist hästi koos töötav, üksteist usaldav ja toetav meeskond, mis on tulemuslikum ja targem kui kõik tema liikmed kokku. Ühe arengunõustaja asemel on igal grupi liikmel terve meeskond nõustajaid. Arendusmeeskond komplekteeritakse inimestest, kes omavahel koos ei tööta, paremal juhul ei ole nad ka eelnevalt tuttavad.

Kuidas toimub grupiline coaching?

Grupp osalejaid (6 kuni 8 inimest) koguneb kindlatel aegadel hommikupoolikuti korraga kolmeks tunniks. Meeskond komplekteeritakse selliselt, et liikmed üksteist täiendaksid ja nende arenguvajadused oleksid ühitatavad. Coachi ülesandeks on sessioonide juhtimine nii, et käsitletavad teemad oleksid kõigile huvipakkuvad ja et kõik liikmed oleksid kaasa haaratud. Enne kohtumiste algust ja vajadusel ka vahepeal kohtub nõustaja kõigi grupiliikmetega individuaalselt.

Kõik arendusmeeskonna liikmed saavad mõjutada arenduskoosolekute sisu ja vormi. Ühiselt tehakse lühi- ja pikaajaline tegevusplaan, mida vajadusel jooksvalt muudetakse. Igal koosolekul jäetakse aega ka selleks, et meeskonna liikmed saaksid aruteluks püstitada oma aktuaalseid probleeme. Arenduskoosolekutele võidakse kutsuda külalisi-eksperte, arutada loetud raamatute või kuuldud ettekannete üle, ühiselt ette valmistada ja arutada meeskonna liikmetele huvipakkuvaid teemasid. Vahepealsel ajal on grupiliikmed omavahel postiloendi kaudu ühenduses, igati loomulikuks peetakse virtuaalset suhtlust arenduskoosolekute vahelisel ajal. Arendusmeeskond käib koos niikaua, kui vajalikuks peab, sobiv oleks terve hooaja kestev koostöö septembrist maikuuni.

Kas sooviksid rohkem teada järgmisena alustavatest gruppidest?

Palun võta meiega ühendust ja me hoiame sind toimuvaga kursis.